Mzdová kalkulačka od 1.7.2022

Voľbou MZDOVÉ FUNKCIE – Mzdová kalkulačka je možné prepočítať hrubú mzdu na čistú a naopak, cenu práce na hrubú a čistú mzdu.

Od verzie 22.50 je v kalkulačke zapracovaný nový princíp výpočtu daňového bonusu, ktorý je platný od 1. júla 2022.  

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer na polovičný pracovný úväzok 20 hodín týždenne. Odmeňovaný je mesačnou mzdou a za mesiac júl 2022 dosiahol hrubú mzdu vo výške 323 eur. Uplatňuje si daňový bonus na 1 dieťa vo veku 14 rokov. Aká bude výška daňového bonusu?

Hľadáte odpovede aj na iné témy, ktoré vás zaujímajú? Navštívte Často kladené otázky na našom webe, kde nájdete odpovede na ďalšie otázky, s ktorými sa v praxi stretávate.

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   19.07.2022