Nárok zamestnanca na stravné pri dvoch pracovných cestách v jeden deň

V prípade, že zamestnanec vykonal dve pracovné cesty v jeden deň, pričom jedna z nich trvala kratšie ako 5 hodín (pri tejto jazde zamestnanec nemá nárok na stravné) je potrebné postupovať v programe OMEGA nasledovne:

 

Prvá pracovná cesta: 8:00 – 12:00 = 4 hod. – zamestnanec nemá nárok na stravné.
Druhá pracovná cesta: 14:00 – 24:00 = 10 hod. – zamestnanec má nárok na stravné v sume 7,30 eura (časové pásmo 5 až 12 hodín).

 

Nový cestovný príkaz je možné vytvoriť v evidencii cestovných príkazov potvrdením tlačidla Pridaj, ktoré sa nachádza v spodnej časti formulára. V programe OMEGA, v Cestovnom príkaze, je potrebné zadať dve nové jazdy:

 

Tieto jazdy (čas trvania jednotlivých jázd) sa nespočítavajú. Spočítavali by sa vtedy, keby išlo o častú zmenu pracoviska, kde je podmienka, že každá pracovná cesta trvá menej ako 5 hodín. V takom prípade, pre správny výpočet, odporúčame na cestovnom príkaze zapnúť voľbu Častá zmena pracoviska.

 

otvorit_v_pdf-png-Sep-28-2023-12-42-37-7410-PM