Nahradenie súboru KROS.MDB

Niekedy pri nesprávnom vypnutí programu môže nastať situácia že pri opätovnom spúšťaní CENKROS 4 hlási chybu so súborom kros.mdb. Túto chybu odstránite jednoduchým nahradením.

Otvorte adresár C:\CenkrosData\Vzory a skopírujte súbor Kros.mdb. (crl+C) Následne sa vráťte o krok späť do adresára C:\CenkrosData a vložte skopírovaný súbor (ctrl+V). Vyskočí Vám hláška či chcete exitujúci súbor prepísať, zvoľte možnosť "Áno".

 
 

Pozor! Nahradením súboru kros.mdb prídete o vlastné pohľady, vzorové nastavenia a podobne. Všetky tieto nastavenia budú ako po prvej inštalácií programu. Ak ste mali namapované iné úložisko zákaziek ako je štandardne prednastavené na C:\CenkrosData\ toto nastavenie je potrebné tiež namapovať odznova.