Nepretržité trvanie pracovného pomeru

Novela Zákonníka práce upravila od 1. 11. 2022 v § 40 ods. 12, čo sa považuje pre účely Zákonníka práce za trvanie pracovného pomeru. Ako zaevidovať v programe Olymp situáciu, keď bezprostredne po skončení prvého pracovného pomeru vzniká nový pracovný pomer? Ukážeme si na nasledujúcich príkladoch.

Pracovný pomer je uzatvorený na dobu určitú do 30. 12. 2022. Zamestnávateľ chce zamestnancovi predĺžiť zmluvu na dobu neurčitú. Ako túto zmenu evidovať v programe?

Predĺženie pracovného pomeru zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery ako Zmenu pracovnej zmluvy (Pridaj – Zmena zmluvy). Vo formulári vyplníte dátum od kedy zmena nastáva a vyplníte len údaje, ktoré sa menia. V tomto prípade zamestnanca neodhlasujete a ani nanovo neprihlasujete do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne.  

V prípade, ak ste namiesto zmeny zmluvy predĺženie trvania pracovného pomeru zaevidovali ako samostatný pracovný pomer, program vytvorí prihlášky a odhlášky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Za ukončený pracovný pomer bude potrebné odoslať aj evidenčný list dôchodkového poistenia a Sociálna poisťovňa pridelí aj nové IČPV.

Zamestnávateľ chce pracovný pomer uzatvorený do 30. 12. 2022 predĺžiť na dobu neurčitú. Namiesto evidovania zmeny zmluvy však ukončí pôvodný pracovný pomer k 30. 12. 2022 a zaeviduje nový so vznikom 2. 1. 2023. Aké nároky bude program sledovať?

V takomto prípade ide o predĺženie pracovného pomeru, ktoré je vhodné evidovať cez zmenu zmluvy (postupom uvedeným v prvom príklade). Ak by ste takýto prípad evidovali ako dva samostatné pomery pod jedným osobným číslom, program od verzie 22.80 zohľadní predchádzajúce trvanie pracovného pomeru pre nasledovné nároky:

  • príspevok na rekreáciu – zohľadnenie podmienky trvania pracovného pomeru viac ako 24 mesiacov (sleduje aj pri evidovaní cez súbežný pracovný pomer),
  • príspevok na športovú činnosť dieťaťa – zohľadnenie podmienky trvania pracovného pomeru viac ako 24 mesiacov (sleduje aj pri evidovaní cez súbežný pracovný pomer),
  • nárok na dovolenku,
  • priemer na dovolenku,
  • nárok na lekára a sprievod rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia.

Pri evidovaní nového pomeru vo vyššie uvedenom príklade vás program aj upozorní hláškou na to, že je vhodnejšie na evidenciu použiť zmenu pracovnej zmluvy.

 

tlačidlo pdf-png-Nov-13-2023-09-46-50-5948-AM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        28.11.2022