Obecní policajti v OLYMPE

Pri obecných policajtoch sa od 1. 4. 2020 počíta Osobitné sociálne poistenie. V tejto infospráve si ukážeme, kde sa takýmto zamestnancom označuje v programe príznak, že ide o obecného policajta.

Evidencia v programe

Príslušníci obecnej polície majú od 1. 4. 2020 povinnosť odvádzať osobitný odvod na Osobitné sociálne poistenie vo výške 3 %. Aby tento odvod program vypočítal správne, je potrebné im označiť príznak.

 

V Personalistike na karte Pracovné pomery, na záložke Ďalšie náležitosti zmluvy, pribudla možnosť označenia príslušníkov obecnej polície voľbou – Zamestnanec policajt.

Možnosť označenia voľby Zamestnanec policajt, je len pri zamestnávateľoch, ktorí majú kód právnej formy 801 – Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad).

 

Vykazovanie na RLFO

Zmena sa odrazila aj na Registračných listoch FO a dotýkala sa aj zamestnávateľov, ktorými nie sú obce a mestá. Sociálna poisťovňa poisťovňa kvôli tejto legislatívnej zmene menila štruktúru exportu RLFO. Každý zamestnávateľ tak musí odovzdávať od 30. 3. 2020 RLFO len v novej štruktúre.

 

Na Registračných listoch FO v časti 4. Doplňujúce údaje (zamestnanec), pribudlo pole s označením Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere. Zmena vo vykazovaní RLFO v časti 4.  je nasledovná:

  • ak zamestnávateľ nie je obec alebo mesto so zriadenou obecnou políciou, v exporte sa tento príznak nebude nachádzať,
  • ak zamestnávateľ je obec alebo mesto a zamestnanec je policajt, uvedie sa do poľa “1“,
  • ak zamestnávateľ je obec alebo mesto a zamestnanec nie je policajt, uvedie sa do poľa “0“.

otvorit_v_pdf-png-Nov-15-2023-12-59-45-0009-PM

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   07.05.2020