Obnova dát z archívu

Prenášate si dáta na nový počítač, prípadne sa Vám poškodili údaje a chcete sa vrátiť k pôvodným? Využite na to funkciu Obnova dáta z archívu.

Odporúčame pravidelne zálohovať svoje údaje. Archiváciu dát vykonáme cez menu Firma – Archivuj 

 

Obnovu dát vykonáme cez menu Firma – Obnov dáta z archívu. Pri obnove dát sa prepíšu všetky pôvodné údaje údajmi z archívneho súboru. Nie je možné obnoviť len časť archívneho súboru.

Pri spúšťaní obnovy dát z archívu je potrebné mať databázu danej firmy zatvorenú.

 

Pomocou voľby Sieťový adresár vyberieme v počítači cestu k priečinku, kde máme uložený archívny súbor. Vľavo v časti Názov súboru sa zobrazia všetky archívne súbory, ktoré sa nachádzajú vo zvolenom adresári. Vyberieme archív, ktorý chceme obnoviť (súbor s príponou .T01, napr. arch_r2023_0000.T01).

Záložka Základne informácie obsahuje podrobnejšie informácie o súbore, ktorý chceme obnoviť. Overíme si tak, či máme vybraný správny archív.

V záložke Iné nastavenia, test archívu je potrebné pomocou tlačidla Nalistuj… nastaviť správny Cieľový adresár. Ide o priečinok, do ktorého sa má databáza obnoviť.

Následne môžeme spustiť obnovu dát pomocou voľby Odarchivuj.

Po ukončení tejto funkcie sa zobrazí správa o úspešnej obnove dát. Ak sa obnovovaná firma nenachádza v zozname pripojených firiem, program na záver ponúkne jej pripojenie. 

V prípade, že v menu Omega – Pripojené firmy máme pripojenú databázu vo formáte .mdb ale súbor, ktorý chceme obnoviť, je vykonaný na SQL databáze, v tomto prípade obnova dát z archívu neprebehne. Pre obnovu SQL databázy je potrebné mať nainštalovaný Microsoft SQL 2019 Express server.

 

undefined-1