Odpočítanie preddavku v module Fakturácia

Pozrite si postup na evidovanie preddavkov vo Fakturácii.