Odpočet dane pri registrácii platiteľa (§ 55)

 

Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie, ak tento majetok spĺňa podmienky odpočtu.

Odpočet DPH môžete uplatniť:
▪ z odpisovaného majetku – len zo zostatkovej ceny,
▪ zo zostatkovej ceny zásob na sklade – na základe inventarizácie skladu.

 

Daňovník - neplatiteľ DPH vo februári 2022 kúpil a zaradil do majetku osobný automobil v sume 16 458,25 eur. Za rok 2022 uplatnil odpis v sume 3 771,68 eur. Zostatková cena majetku k 31.12.2022 je 12 686,57 eur. Daňovník sa od 1.6.2023 stal platiteľom DPH.

20 % DPH vypočítate zo zostatkovej ceny majetku nasledovne:

12 686,57 : 120 x 100 = 10 572,14 eur = zostatková cena bez DPH

Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH

12 686,57 – 10 572,14 = 2 114,43 eur

Preúčtovanie DPH zo zostatkovej ceny DM v peňažnom denníku

Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:

 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20 % DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú cenu majetku, t. j. 12 687,08 eur. Riadok DPH vyberte 30 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
 • V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Vyplnený formulár uložte.

 • Po uložení rozpisu bude suma DPH 2 114,51 eur uvedená mínusom v základe a kladnou sumou bude uvedená pre DPH. Týmto dokladom bude preúčtovaná suma uplatnenej DPH z Nákupu DM do stĺpca Zaplatená DPH.
 • Na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis).
 • výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 30 a suma Nevstupuje do KV.

Zostatkovú cenu majetku zníženú o sumu DPH zaevidujte aj na karte majetku.

 

 • Cez Evidencie - Dlhodobý majetok sa nastavte na konkrétnu kartu a zvoľte Oprav,
 • na záložke Pohyby majetku pridajte pohyb. Typ pohybu vyberte Zníženie cenyRegistrácia platiteľa DPH. Vyplňte dátum a sumu.
 • Vyplnený formulár a kartu majetku uložte.

 

Daňovník na základe inventarizácie skladu overil, že v sklade eviduje zásoby tovaru, ktoré kúpil od dodávateľov - platiteľov DPH v sume 3 456,28 eur.

20 % DPH z evidovaných zásob tovaru vypočítajte nasledovne:

3 456,25 : 120 x 100 = 2 880,23 eur = zostatková cena bez DPH

Zostatková cena – zostatková cena bez DPH = nárok na odpočet DPH

3456,25 – 2 880,23 = 576,05 eur

Preúčtovanie DPH z evidovaných zásob v peňažnom denníku

Sumu DPH preúčtujte v peňažnom denníku:

 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte dátum, partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
 • v Základe kliknite na R (Rozpis). Vo formulári v riadku pre 20 % DPH v poli Spolu doplňte zostatkovú sumu skladu, t. j. 3 456,28 eur a riadok DPH 30 (Odpočet dane pri registrácii § 55).
 • V riadku N doplňte rovnakú sumu mínusom. Rozpis sumy uložte.

 

 • Po uložení bude na výdavkovom doklade suma DPH 576,05 eur doplnená mínusom v základe a kladnou sumou bude pre DPH. Týmto dokladom bude preúčtovaná suma uplatnenej DPH z Výdavkov za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.
 • Na záložke Zápis do je DPH zakliknutá a doplnený je (Rozpis),
 • výdavkový doklad uložte. Zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0, potvrďte Áno.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je riadok DPH 30 a suma Nevstupuje do KV.