Opravné typy súm v programe OMEGA

V programe OMEGA sú zapracované opravné typy súm podľa smerovania do daňového priznania k DPH, pričom opravný typ sumy vyberáme vždy v závislosti od toho, aký typ sumy bol použitý v pôvodnej faktúre.

Platnosť od 1. 1. 2021

 

otvorit_v_pdf-png-Sep-28-2023-12-42-37-7410-PM