Počet hodín v zdravotníckom zariadení

Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca a sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci.

Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca evidujete v OLYMPE cez zložku mzdy 361 – vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca. Zložku mzdy použijete pri poskytnutí pracovného voľna zamestnancovi s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku.

Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia zadáte zložkou mzdy 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zar. Zložku mzdy použijete pri poskytnutí pracovného voľna zamestnancovi s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku.

image-png-Nov-03-2023-02-05-38-5294-PM

Počet hodín nároku, čerpania a zostatku lekára u jednotlivých zamestnancov si môžete pozrieť na dokumente cez Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Počet hodín v zdravotníckom zariadení.

Zostatok na lekára a sprievod je zobrazený na výplatnej páske – farebný formát (Tlač – Tlač – Mzdy – výplaty a zálohy – Výplatné pásky).

image-png-Nov-03-2023-02-17-33-0747-PM

Ak si zamestnanec vyčerpá 7 dní v kalendárnom roku, ďalšiu návštevu lekára evidujete zložkou mzdy A15 – prac. voľno zákonné (neplatené). Prehliadky súvisiace s tehotenstvom sa nezarátavajú do limitu 7 pracovných dní. Do výplaty sa zadávajú zložkou mzdy 360 – osobné prekážky platené priem. (paragraf).

Pomerná časť nároku na vyšetrenie u lekára a sprievod

Zamestnávateľ má možnosť rozhodnúť sa, či bude zamestnancom nastupujúcim počas roka priznávať nárok na lekára a sprievod v plnej výške alebo postupne po tretinách. Toto rozhodnutie však musí aplikovať rovnako pre všetkých zamestnancov, ktorí počas roka k nemu nastúpia.

V programe OLYMP viete nastaviť priznávanie nároku na vyšetrenie u lekára a sprievod podľa začatých tretín alebo v plnom rozsahu v Personalistike zamestnanca na záložke Mzdové nastavenia.

otvorit_v_pdf-png-Nov-16-2023-01-32-48-4024-PM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 18.12.2023