Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu

Do OLYMPu sme zapracovali nový dokument Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu (Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Zabezpečenie stravovania zamestnancov – podklady).

Dokument slúži ako podklad pre priznanie finančného príspevku na stravovanie. Obsahuje zoznam zamestnancov s údajmi o počte dní, výške príspevku na deň, vyplatenej sume a spôsobe jeho poskytnutia. Údaje sa doplnia z vypočítaných miezd. V prípade, že mzda nie je vypočítaná, zobrazia sa údaje zadané v Personalistike.

Na dokumente budú uvedení zamestnanci, ktorí majú v Personalistike alebo vo Výpočte mzdy zadanú zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu, 516 – finančný príspevok na stravu zo SF alebo 980 – finančný príspevok na stravu – zdaň.

Uvádzané údaje na dokumente sa môžu líšiť podľa toho, či zamestnanec má vygenerovanú výplatu (údaje sú prenášané z výplat) alebo nemá vygenerovanú výplatu (údaje sú prenášané z Personalistiky).

 

Dokument je možné členiť na strediská, podľa zložiek mzdy a aj podľa spôsobu výplaty (na osobný účet, v hotovosti, mimo miezd).

Pred tlačou je možné v tlačovom formulári označiť políčko „Zobraziť podpis zamestnanca“. Po jeho označení sa na konci tabuľky zobrazí navyše stĺpec Podpis zamestnanca.  Zostava tak môže slúžiť zároveň aj ako podpisová listina k vyplateným finančným príspevkom. 

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         25.10.2021