Ďalší užívatelia a prístupové práva

Ak potrebujete pracovať v KROS Fakturácii viacerí, je možné zakúpiť si k balíku toľko prístupov, koľko potrebujete. Následne vyberiete užívateľovi rolu, kde má vopred určené právomoci.

Dostupné role

  • Správca môže vytvárať, opravovať a mazať všetky záznamy. Tiež môže meniť všetky nastavenia a pridávať nových používateľov.
  • Používateľ môže vytvárať, opravovať a mazať všetky záznamy, avšak nemôže upravovať a pridávať nových používateľov.
  • Účtovník môže prezerať všetky záznamy a zároveň sťahovať faktúry do účtovníctva v programe ALFA plus a OMEGA.
  • Hosť môže iba prezerať všetky záznamy a údaje.

Rola Vlastník bola automaticky priradená používateľovi, ktorý založil firmu v KROS Fakturácií, nemožno ho vymazať ani mu meniť role. Vlastník a Správca môžu pridávať a meniť role ostatným používateľom.

Prehľad jednotlivých práv/úkonov v aplikácii prístupových práv je aktuálny k 7.1.2022 a bude sa aktualizovať po zapracovaní nových funkcií a formulárov v KROS Fakturácií.

 

Prístupové práva

Okrem toho, že jednotlivé role majú určené práva na úkony v aplikácii, je možné zamedziť im prístup aj do jednotlivých evidencii. Využijete to napríklad aj v prípade, že nechcete, aby mal Váš zamestnanec prístup do evidencie Banky, kde sa nachádzajú citlivé informácie o pohyboch na firemnom účte.

(ikona výkričníku) Prístupové práva je možné určiť pre role: Používateľ, Účtovník a Hosť. Je tak potrebné už na začiatku určiť ďalšiemu užívateľovi správnu rolu, ktorej následne môžete zamedziť prístupy do jednotlivých evidencii.

Príklad:  Rola Používateľ môže vytvárať, opravovať a mazať všetky záznamy, avšak nemôže upravovať a pridávať nových používateľov. Ak mu zamedzíte napríklad prístup do evidencie Banky, aj keď má tieto práva nebude tam môcť vstúpiť.

Pokiaľ nechcete, aby sa užívatelia s určitou rolou dostali do jednotlivých evidencii, stačí práva pre danú rolu odkliknúť bunku v Nastaveniach – Prístupové práva a nastavenie Uložiť.