Pracovník so skráteným úväzkom

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

Zamestnancovi, ktorý má dohodnutý kratší pracovný pomer, patrí podľa § 49 Zákonníka práce mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Odvody do poisťovní sa budú počítať z dosiahnutej mzdy, pričom vymeriavací základ nemusí dosiahnuť hranicu minimálnej mzdy.

Pri zadávaní skráteného úväzku v Personalistike v Pracovných pomeroch, buď v pracovnej zmluve (HPP) alebo v Zmene pracovnej zmluvy, sa sprístupní políčko Skrátené podľa § 49, ktoré označte.

Zamestnanci s kratším prac. časom podľa § 49 sa po označení uvedeného políčka zobrazia na dokumente Zoznam pracovníkov podľa dĺžky pracovného času, ktorý nájdete v programe cez menu Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.10.2016