Prečo po nainštalovaní programu HYPO zostane úvodný formulár vysivený (neprístupný)?

Po prvej inštalácii programu HYPO  sú položky (titulná strana, úvod, začiatok posudku, záver…., a vytvorenie) v hlavnom formulári vysivené (neprístupné), nedá sa na ne kliknúť. Je to z toho dôvodu, že v programe ešte nebol vytvorený nový posudok ani otvorený existujúci posudok.

Po vytvorení nového posudku cez ikonu Nový alebo otvorením existujúceho posudku cez ikonu Denník príp. Otvor sa všetky položky sprístupnia.