Predĺženie dohody

Dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študenta a dohodu o pracovnej činnosti možno uzatvoriť len na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov.

Pri začatí a ukončení dohody je zamestnávateľ povinný dohodára prihlásiť a odhlásiť do Sociálnej poisťovne. Do zdravotnej poisťovne sa dohodári prihlasujú v závislosti od toho, ako pracujú.

Dohoda o pracovnej činnosti vznikla 1. 1. 2020. Na ako dlho môže byť dohoda uzavretá ?

 

Dohoda môže trvať najneskôr do 31. 12. 2020. Po tomto termíne nie je možné ju predĺžiť. V prípade potreby opätovného zamestnania, je potrebné uzavrieť novú dohodu a splniť si oznamovacie povinnosti.

Zadanie v OLYMPE

V Personalistike na karte Pracovné pomery zadáte dátum dokedy bude dohoda trvať. Tento dátum program automaticky prenesie na záložku Ukončenie.

Ak by predošlá dohoda skončila a nová začala v tom istom mesiaci, tieto dohody je potrebné zadať ako súbežný pracovný pomer. Jeho evidovanie si môžete pozrieť vo videonávode Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru na https://www.kros.sk/kros-academy/zaevidovanie-subezneho-pracovneho-pomeru/.

Dohodár pracuje na dohodu o vykonaní práce od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Zamestnávateľ sa s ním dohodol na predĺžení trvania dohody do 31. 1. 2021. Ako predĺžite túto dohodu?

Ak sa od vzniku dohody čokoľvek zmení oproti pôvodnej dohode, pridáte Zmenu dohody. Pri zmene dohody, nič neoznamujete inštitúciám.

Zadanie v OLYMPE

Zadáte dátum vzniku zmeny. Pre uľahčenie zadávania sa zobrazia pôvodné údaje, aby ste ich nemuseli prácne pridávať. Prepíšete len tie polia, ktoré sa menia oproti pôvodnej dohode. V našom prípade označíte, že sa predlžuje dohoda na ďalšiu dobu určitú. 

Dokument Zmena dohody o vykonaní práce vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Dohody o prácach mimo prac. pomeru – Zmeny v dohode.

tlačidlo pdf-png-Nov-13-2023-09-46-50-5948-AM

Informácie sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     13.1.2021