1. Často kladené otázky | KROS
  2. Stavebné riešenie
  3. CENKROS 4 - Technické (inštalácia, aktivovanie ...)

Prenos dát z programu CENKROS 4 do iného PC

Počas používania CENKROS 4 môže nastať situácia, keď chcete pracovať na druhom PC, napríklad z domu. Pre pokračovanie v práci na zákazkách je potrebné preniesť všetky dôležité údaje do nového PC.  Všetky potrebné dáta dokážete preniesť napríklad pomocou USB kľúča.

Okrem Zákaziek viete preniesť do nového počítača aj ďalšie dôležité dáta ako napríklad Stavby v Archíve, Databázy, alebo Centrálny zoznam firiem. Všetky tieto údaje sa nachádzajú štandardne na C:\CenkrosData.

K dátam sa dostanete nasledovne:

Otvorte ikonu “Tento počítač”

Následne otvorte “Disk (C:)”

Vyhľadajte zložku “CenkrosData (môže byť aj CenkrosPlusData)” a otvorte ju. (Umiestnenie zložky CenkrosData sa môže líšiť v závislosti od nastavenia umiestnenia ktoré ste nastavili pri inštalovaní programu.)

Do Vášho PC vložte USB kľúč dostatočnej kapacity a skopírujte naň potrebné adresáre a súbory. (Na kopírovanie môžete používať klávesové skratky Kopírovať - Ctrl+C , Vložiť - Ctrl + V)

Najdôležitejšie adresáre ktoré môžu byť pre vás potrebné (môžete vidieť aj na obrázku nižšie):

Zložka Databázy – obsahuje databázy za jednotlivé roky počas ktorých program používate.

Zložka Zákazky – obsahuje všetky zákazky, ktoré vidíte v okne Zoznamu zákaziek v programe CENKROS 4.

Súbor Firmy.mdb – ukladajú sa doň všetky firmy zapísané v centrálnom zozname firiem.

USB kľúč na ktorom máte súbory skopírované preneste a vložte do druhého PC (napríklad k vám domov). V počítači do ktorého idete dáta prenášať je teraz potrebné skopírovať obsah jednotlivých dát z USB kľúča tak aby platilo že:

Obsah zložky Zákazky z USB kľúča skopírujte do zložky Zákazky v novom PC.

Obsah zložky Databázy z USB kľúča skopírujte do zložky Databázy v novom PC.

Súbor Firmy.mdb z USB kľúča skopírujte do zložky CenkrosData a nahradíte ním existujúci súbor Firmy.mdb.