Prenos dát z programu CENKROS 4 do iného PC

Počas práce s CENKROSOM v práci, môže nastať situácia keď chcete pracovať na druhom PC napríklad z domu. Pre pokračovanie v práci na zákazkách je potrebné preniesť všetky dôležité údaje do nového PC.  Všetky potrebné data dokážete preniesť napríklad pomocou USB kľúča.

Okrem Zákaziek viete preniesť do nového počítača aj ďalšie dôležité dáta ako napríklad Stavby v Archíve, Databázy, alebo Centrálny zoznam firiem. Všetky tieto údaje sa nachádzajú štandardne na C:\CenkrosData.

K dátam sa dostanete nasledovne:

otvorte ikonu “Tento počítač”

následne otvorte “Disk (C:)”

vyhľadajte zložku “CenkrosData (môže byť aj CenkrosPlusData)” a otvorte ju. (Umiestnenie zložky CenkrosData sa môže líšiť v závislosti od nastavenia umiestnenia ktoré ste nastavili pri inštalovaní programu.)

Do Vášho PC zariadenia vložte USB kľúč dostatočnej kapacity a skopírujte naň potrebné adresáre a súbory. (Na kopírovanie môžete používať klávesové skratky Kopírovať- Ctrl+C , Vložiť – Ctrl + V)

Najdôležitejšie adresáre ktoré môžu byť pre Vás potrebné (môžte vidieť aj na obrázku nižšie):

Zložka Databázy – obsahuje databázy za jednotlivé roky počas ktorých program používate

Zložka Zákazky – adresár obsahuje všetky zákazky ktoré vidíte v okne Zoznamu zákaziek v programe CENKROS 4

súbor Firmy.mdb – súbor do ktorého sa ukladajú všetky firmy uložené v centrálnom zozname firiem

 USB kľúč na ktorom máte súbory skopírované preneste a vložte do druhého PC (napríklad k Vám domov). V počítači do ktorého idete dáta prenášať je teraz potrebné skopírovať obsah jednotlivých dát z USB kľúča tak aby platilo že:

obsah zložky Zákazky z USB kľúča – skopírujete do zložky Zákazky v novom PC

obsah zložky Databázy z USB kľúča – skopírujete do zložky Databázy v novom PC

súbor Firmy.mdb z USB kľúča – skopírjete do umiestnenia C:\CenkrosData a nahradíte ním existujúci súbor Firmy.mdb