Prenos vlastných položiek zo zákazky do cenníkovej databázy

Ak ste do rozpočtu vkladali nové položky, ktoré nie sú obsiahnuté v cenníkoch alebo ste nacenili  zadanie od investora s jeho vlástnými R-položkami a chceli by ste si tieto položky spolu s cenami preniesť do vlastnej cenníkovej databázy, môžete využiť funkciu Ulož do firemnej databázy. Tá je dostupná zo záložky Nástroje, ktorá je dostupná v module Rozpočet a kalkulácia. Funkciu tiež spustíte stlačením klávesovej skratky Ctrl+G.

 

Funkcia prenesie zo zákazky do vlastnej databázy všetky alebo len označené položky. Môžete taktiež zvoliť či chcete preniesť aj rozbor TOV, alebo chcete preniesť len položky materiálov.

Položky vlastnej cenníkovej databázy viete následne využívať při tvorbe rozpočtov.


 

POZOR! Ak nemáte vytvorenú vlastnú databázu, je potrebné ju založiť.

Vlastnú databázu si vytvoríte v Zozname databáz pomocou funkcie Založ databázu.