Preplácanie sviatkov v príkladoch

V novembri 2021 pripadli sviatky na pracovné dni. Ako správne zadať preplatenie týchto sviatkov do výplaty?

Zamestnanec pracuje bežne PO – PIA, je odmeňovaný mesačnou mzdou a práca sa vo firme nevykonáva počas sviatkov. Sviatok pripadol v mesiaci november na jeho bežný pracovný deň 1. 11. 2021 (pondelok) a 17. 11. 2021 (streda). Zamestnanec tieto dni nepracoval. Ako bude mať tieto sviatky zamestnanec preplatené?

Zamestnanec má sviatky zahrnuté priamo v zložke mzdy 10 – mesačná mzda ako odpracované dni.  

Zamestnanec pracuje bežne PO – PIA, je odmeňovaný hodinovou mzdou a práca sa vo firme nevykonáva počas sviatkov.  Sviatok pripadol v mesiaci november na jeho bežný pracovný deň 1. 11. 2021 (pondelok) a 17. 11. 2021 (streda) a zamestnanec tieto dni nepracoval. Ako bude mať tieto sviatky zamestnanec preplatené?

Zamestnancovi patrí za neodpracované sviatky náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, zložka mzdy 320 – náhrada mzdy za sviatok. V zložke mzdy 20 – hodinová mzda nemá dni sviatku zahrnuté.

Zamestnanec pracuje bežne PO – PIA a je odmeňovaný mesačnou mzdou. Sviatok pripadol v mesiaci november na jeho bežný pracovný deň 1. 11. 2021 (pondelok) a 17. 11. 2021 (streda) a zamestnanec tieto dni odpracoval a je odmeňovaný mesačnou mzdou. Za prácu vo sviatok si nebude čerpať náhradné voľno. Ako bude mať tieto sviatky zamestnanec preplatené?

Zamestnanec má sviatky zahrnuté priamo v zložke mzdy 10 – mesačná mzda ako odpracované dni.  Zároveň do výplaty pridáte zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok (na obidva dni sviatku).

Zamestnanec pracuje bežne PO – PIA a je odmeňovaný mesačnou mzdou. Sviatok pripadol v mesiaci november na jeho bežný pracovný deň 1. 11. 2021 (pondelok) a 17. 11. 2021 (streda) a zamestnanec tieto dni odpracoval. Za prácu vo sviatok si bude čerpať náhradné voľno za sviatok. Ako bude mať tieto sviatky zamestnanec preplatené?

Zamestnanec má sviatky zahrnuté priamo v zložke mzdy 10 – mesačná mzda ako odpracované dni.  Zároveň do výplaty pridáte zložku mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok (zložku mzdy zadáte do mzdy v tom mesiaci, v ktorom si zamestnanec čerpá náhradné voľno za odpracovaný sviatok).

Zamestnanec pracuje bežne PO – PIA a je odmeňovaný hodinovou mzdou. Sviatok pripadol v mesiaci november na jeho bežný pracovný deň 1. 11. 2021 (pondelok) a 17. 11. 2021 (streda) a zamestnanec tieto dni odpracoval. Za prácu vo sviatok si nebude čerpať náhradné voľno. Ako bude mať tieto sviatky zamestnanec preplatené?

Zamestnanec bude mať vo výplate zložku mzdy 20 – hodinová mzda a súčasne pridáte do výplaty zložku mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok.

Zamestnanec pracuje bežne PO – PIA a je odmeňovaný hodinovou mzdou. Sviatok pripadol v mesiaci november na jeho bežný pracovný deň 1. 11. 2021 (pondelok) a 17. 11. 2021 (streda) a zamestnanec tieto dni odpracoval. Za prácu vo sviatky si bude čerpať náhradné voľno. Ako bude mať tieto sviatky zamestnanec preplatené?

Zamestnanec bude mať vo výplate zložku mzdy 20 – hodinová mzda a súčasne do výplaty pridáte zložku mzdy 360 – osobné prekážky platené priemerom (zložku mzdy zadáte v deň, kedy si náhradné voľno bude reálne čerpať).

​​

Ako preplatiť zamestnancovi sviatok, ktorý pripadne na deň, ktorý nie je jeho bežným pracovným dňom, nájdete  na našej webovej stránke www.kros.sk v časti Pomôcky pre mzdárov v pomocnej tabuľke Preplácanie sviatkov.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         25.11.2021