Prepojenie e-shopu na platforme Shoptet s KROS Fakturáciou

Máte e-shop od Shoptetu? Vďaka doplnku KROS Fakturácia a KROS Sklad od Shoptetu si zabezpečíte jednoduché prepojenie KROS Fakturácie a Skladu s Vaším e-shopom. Pomocou doplnku doklady vytvorené vo Vašom e-shope dokážete dostať do Fakturácie a ďalej s nimi pracovať. Dané prepojenie je dostupné v Balíku FLEXI. 

Čo doplnok umožní:

Prenos objednávok do KROS Fakturácie

 • Doplnok automaticky prenesie objednávku z e-shopu do aplikácie KROS Fakturácia
 • Objednávka sa zapíše do zvoleného číselného radu objednávok
 • Objednávku spáruje s partnerom z číselníka, alebo založí nového partnera
 • Položky objednávky spáruje s kartami podľa čísla skladovej karty

Prenos faktúr do KROS Fakturácie

 • Automatický prenos faktúr z e-shopu do aplikácie KROS Fakturácia
 • Faktúry sa zapíšu do zvoleného číselného radu vystavených faktúr
 • Partnera na faktúre spáruje s partnerom z číselníka partnerov alebo založí nového partnera
 • Položky na faktúre spáruje s kartami podľa čísla skladovej karty
 • V prípade prepojenia Fakturácie a Skladu, sklad automaticky po prenose faktúry z e-shopu vytvorí výdajku zo skladu

Prenos skladových kariet z KROS Skladu do Vášho e-shopu z jedného skladu

 • Automatický prenos skladových kariet z KROS Skladu do Vášho e-shopu
 • Automatická aktualizácia ceny a zostatku skladových kariet vo Vašom e-shope

Čo potrebujete pre získanie doplnku

 •  Zakúpiť si doplnok na stránke www.shoptet.sk.
 • Mať zakúpený modul API prepojenie, ktorý sa nachádza v Balíku FLEXI. 

Aktivácia doplnku

 1. Na stránke doplnku od Shoptetu kliknite na možnosť objednať doplnok.
 2. Po inštalácií zvolíte možnosť Prejsť na nastavenie doplnku.
 3. Automaticky budete presmerovaný do konfigurácie doplnku. Následne zvolíte možnosť Prejsť na nastavenie služby.
  KROS Fakturácia a KROS Sklad_Nastavenie služby_JPG
 4. V nastaveniach vyplníte API token, ktorý si vygenerujete v KROS Fakturácii alebo v KROS Sklade.
  KROS Fakturácia a KROS Sklad_API prepojenie - vygenerovanie tokenu_JPG

 5. V rámci nastavenia doplnku vyplníte podmienky pre prenos objednávok, faktúr a skladových kariet.
  KROS Fakturacia a KROS Sklad_Nastavenie doplnku_JPG
 6. Po nastavení doplnku vykonané zmeny uložíte.

V prípade otázok ohľadom inštalácie neváhajte kontaktovať naše oddelenie podpory na telefónnom čísle +421 (0) 41 707 10 01 alebo e-mailom na adrese fakturacia@kros.sk.