Príznaky položiek

Rozpočet si viete sprehľadniť alebo rozčleniť do viacerých kategórií. Vďaka priradeniu príznaku položky môžete pomocou rôznych farieb usporiadať položky rozpočtu do prehľadných kategórií.

Nastavením príznakov si zabezpečíte, že na položky, ktoré je potrebné ešte editovať nezabudnete a neodovzdáte chybný rozpočet. Je to možné dvoma spôsobmi – po položkách alebo hromadne:

  • Pomocou plávajúceho menu v stĺpci P

Po nastavení v stĺpci na prislúchajúcej položke a kliknutím na pravé tlačidlo myši, sa zobrazia príznaky, z ktorých viete zvoliť žiadaný príznak.


  • Označením viacerých položiek

V zákazke označíte všetky položky, ktorým chcete nastaviť jednotný príznak a následne zo záložky Základné, pomocou funkcie Označené – Nastav príznak si zvolíte žiadaný príznak.

Takýmto istým spôsobom viete príznak položkám zrušiť, zvolením poslednej možnosti v príznakov “Žiadny”.

V prípade že ste sa pri prideľovaní príznakov pomýlili je v programe dostupná funkcia Krok späť ktorá je dostupná až do chvíle kým nedôjde k preuloženiu rozpočtu.

 

TIP: Rozpočet s farebným príznakom viete vytlačiť cez funkciu Export Excel Komplet v zozname zákaziek na záložke tlač a export. V údajoch položky je nutné zaškrtnúť Farebné príznaky.