Rekapitulácia uhradenej dane

V dokumente Rekapitulácia uhradenej dane nájdete celkový prehľad o pohybe dane podľa generovaných prevodných príkazov za jednotlivé mesiace. Slúži na kontrolu skutočne odvedenej dane. Zohľadňuje aj vysporiadanie čiastky z ročného zúčtovania dane, sumy vyplatenej na daňovom bonuse na dieťa a na zaplatených úrokoch.

Dokument nájdete cez Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Rekapitulácia uhradenej dane. V stĺpci uhradiť má byť v každom mesiaci nula, ak je tam kladné alebo záporné číslo, nesedí suma prevodného príkazu s odvodovou povinnosťou.

Stĺpce v dokumente:

zrazená – preddavky na daň z vygenerovaných výplat,

odv. povinnosť – preddavky na daň (zrazená) +/- výsledok z RZD a DB,

upravená – odv. povinnosť +/- prípadne preplatky a nedoplatky z predchádzajúcich mesiacov,

uhradená – tento údaj je prevzatý z prevodných príkazov, druh daň. úrad – preddavok. Ak sa v niektorom riadku nachádza ! (výkričník), znamená to, že v danom mesiaci nebol vygenerovaný prevodný príkaz na úhradu preddavkov na daň,

požiadaná/vrátená – tu sa zobrazuje informácia o dani, o ktorú si požiadala organizácia z dôvodu mylnej úhrady. Vygenerujete prevodný príkaz vrátenie pred. dane. Od okamihu, ako je vygenerovaný tento prevodný príkaz, program už nebude rozpúšťať tento preplatok od odv. povinnosti v nasledujúcich mesiacoch. Na Prehľade o zraz. preddavkoch sa tento údaj nezobrazí. Ak daňový úrad vráti organizácii preplatok, tak je potrebné vstúpiť do vygenerovaného prevodného príkazu vrátenie pred. dane a doplniť dátum Uhradené. Až keď je vyplnený tento dátum, program zohľadní vrátený preplatok aj na Prehľade o zraz. preddavkoch,

Stĺpec uhradiť – je výsledná hodnota. Znamená to, že ak sa tu nachádza suma so zápornou hodnotou, ide o preplatok. Ak je tu uvedená čiastka s kladnou hodnotou, vtedy má zamestnávateľ nedoplatok. Ak sa v tomto stĺpci nachádza nula, znamená to, že daň je vysporiadaná.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         03.01.2023