Rozúčtovanie dokladov - funkcia na hromadné zaúčtovanie dokladov

Pomocou funkcie Rozúčtovanie dokladov program automaticky a hromadne zaúčtuje doklady.

Funkciu môžete využiť pri dokladoch stiahnutých zo služby Elektronické doklady, z iného softvéru, alebo pri zápise dokladov z fakturácie programu OMEGA do evidencie účtovných dokladov, ak potrebujete tieto doklady už len zaúčtovať.

Hromadné zaúčtovanie dokladov

Funkciu nájdeme v evidencii účtovných dokladov v záložke Domov:

  1. Najskôr si vybrané doklady označíme (žltým štvorčekom v stĺpci OZN) a až potom spustíme funkciu.
  2. Vyberieme Okruh, Automatické účtovanie, Text a Účet.

  1. Program následne doklad zaúčtuje a nastaví smerovanie do daňového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH.

Funkciu Rozúčtovanie dokladov môžeme použiť pre tuzemské a zahraničné okruhy došlých a odoslaných faktúr vrátane opravných dokladov k nim (dobropisy, ťarchopisy).

Tiež si môžeme vybrať rôzne typy automatických účtovaní, napr. pre vyššiu, nižšiu sadzbu DPH, pre samozdanenie. Pre správne fungovanie je potrebné, aby bola suma uvedená v rozpise DPH na doklade v správnej sadzbe.

Po ukončení funkcie nás program informuje o výsledku. Upozorní nás, ktoré doklady boli a ktoré neboli rozúčtované.

Funkcia Rozúčtovanie dokladov sa nespustí na už rozúčtovaných dokladoch, na dokladoch uzavretých uzávierkou DPH, so systémovým príznakom alebo na zamknutých dokladoch.

Hromadná zmena textu

Funkciu využijeme aj na už zaúčtovaných dokladoch, na ktorých chceme hromadne doplniť či zmeniť text v doklade. V tomto prípade si v bunke Automatické účtovanie vyberieme voľbu Bez rozúčtovania.

V bunke Text zvolíme buď preddefinovaný text alebo priamo napíšeme vlastný.

Hromadná zmenu textu sa vykoná opäť len na označených dokladoch.