Ručné rozúčtovanie došlej faktúry v záväzkoch

Daňovník – platiteľ DPH kúpil do firmy tovar v sume 1 125 eur bez DPH. Časť tovaru v sume 125 eur bez DPH daňovník použil na súkromné účely.

V programe vyberte Evidencie – Záväzky:

 • tlačidlom Pridaj zaevidujte došlú faktúru s rozpisom na základ a DPH.

 • V Základe kliknite na R – Rozpis,
 • vo formulári v riadku DPH cez robaľovaciu šípku kliknite opäť na R.

 • Vo formulári opravte sumu v riadku DPH 19A, ktorú si chcete odpočítať,
 • pridajte druhý riadok, kde doplníte zvyšnú sumu, ktorú ste použili na súkromné účely. Riadok DPH vyberte 19An,
 • vyplnený formulár uložte.

                                                                                                                                                  

 • Sumu došlej faktúry je potrebné rozúčtovať aj z pohľadu dane z príjmov. V poli Stĺpec PD kliknite na R.

 • Do stĺpca Výdavok za zásoby zaevidujte sumu 1 000 eur,
 • zvyšnú sumu 125 eur zaevidujte cez Pridaj do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane alebo Osobná spotreba.

 • Vyplnený formulár aj celý záväzok uložte.
 • Vo formulári evidencie DPH bude suma zaevidovaná v dvoch riadkoch. V riadku 19A bude zaevidovaná suma – daňový výdavok. V riadku 19An bude uvedená suma nedaňového výdavku.

Po úhrade faktúry v peňažnom denníku bude suma rozúčtovaná do stĺpca Výdavok za zásoby v sume 1 000 eur a do Iných výdavkov neovplyvňujúcich základ dane bude smerovať zvyšná suma 125 eur.