Súhrnný výkaz DPH v programe OMEGA - dodatočný

Dodatočný SV program OMEGA vytvorí na základe rozdielu medzi poslednou zrušenou uzávierkou a platnou uzávierkou SV za to isté zvolené obdobie:

 • Zrušíme pôvodnú uzávierku súhrnného výkazu. Neodporúčame ju však zmazať, pretože by nebolo možné dodatočný SV vytvoriť.

 • Po oprave dokladov uzávierku vytvoríme znovu, budeme mať tak za príslušné obdobie 2 uzávierky a pri tlači si zvolíme voľbu – Dodatočný.

   

  Rozlišujeme 2 základné spôsoby uvedenia opravy údajov:

  Ak opravujeme len hodnotu dodaného (premiestneného) tovaru, dodanej služby, údaje v stĺpci Kód 1 alebo 2 a IČ DPH sú správne, nemenia sa. V dodatočnom SV bude uvedený len JEDEN záznam so správnou hodnotou, neuvádza sa „storno“ pôvodného záznamu.

 • Pri zmene hodnoty program uvedie záznam so správnou hodnotou.

  Riadny SV

 

Dodatočný SV

 

 

 • Pri úplnom stornovaní dodávky program uvedie záznam s nulovou hodnotou

 Riadny SV

  

Dodatočný SV


2. Ak opravujeme nesprávne uvedené IČ DPH alebo kód (stĺpec „Kód 1 alebo 2“), hodnota sa nemení. V dodatočnom SV sa v jednom riadku uvedie STORNO záznam a v druhom riadku sa uvedie správny údaj, tzn. uvádzajú sa DVA riadky.

 • Oprava nesprávneho IČ DPH pri dodaní (premiestnení) tovaru, služby do EÚ.

Riadny SV

 

 

V dodatočnom SV sa v prvom riadku uvedie stornovaný nesprávny záznam (nesprávne IČ DPH) s hodnotou „0“ v stĺpci Hodnota tovarov a služieb a s kódom uvedeným rovnako, ako bol uvedený v riadnom SV – v našom prípade pre tovar bez kódu. V druhom riadku sa uvedie správny záznam s hodnotou a kódom ako v pôvodnom SV.

 Dodatočný SV

 

 

 • Oprava nesprávne priradeného kódu

  a) v riadnom SV sme zadali kód (trojstranný obchod (kód 1) alebo služba (kód 2)), ale nemal tam byť (išlo o dodanie tovaru – uvádza sa bez kódu)

 Riadny SV

 

V prvom riadku je stornovaný nesprávny záznam, kde hodnota aj kód budú mať uvedenú „0“. V druhom riadku sa uvedie správny záznam, t.j. s hodnotou dodaného tovaru uvedeného v riadnom SV a bez uvedenia kódu trojstranného obchodu alebo služby.

 Dodatočný SV

 b) v riadnom SV sme omylom uviedli dodávku tovaru, tzn. bez kódu a správne mal byť uvedený kód (trojstranný obchod (kód 1) alebo služba (kód 2))

 Riadny SV

 

V prvom riadku je stornovaný nesprávny záznam s hodnotou „0“ a  s prázdnym kódom  v stĺpci „Kód 1 alebo 2“. V druhom riadku sa uvedie správny záznam, t.j. s hodnotou dodanej služby uvedenej v riadnom SV a so správnym kódom 2 pre službu.

Dodatočný SV

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.