S akými registračnými pokladnicami spolupracuje ALFA plus?

Zoznam registračných pokladníc a fiskálnych modulov overíte priamo v programe cez Číselníky – Registračné pokladnice.

Kliknutím na Pridaj v poli Typ.

ON-LINE komunikácia:  pri komunikácií ON-LINE je pokladnica stále pripojená k počítaču. Pri predaji sa údaje posielajú do registračnej pokladnice, z ktorej sa následne vytlačí doklad o úhrade. Vnútorná pamäť pokladnice sa nevyužíva (naprogramované položky na predaj). Príkladom takejto komunikácie za pomoci programu ALFA plus je tlač dokladu k dodaciemu listu alebo tlač dokladu k faktúre cez ECR.

OFF-LINE komunikácia:  pri komunikácií OFF-LINE sa prenesú položky cez kábel z počítača do ECR. Následne je možné nezávisle od programu ALFA plus (bez prepojenia káblom) predávať naprogramované položky zadaním PLU kódu alebo pomocou klávesnice pokladnice. Údaje o predaných položkách je potrebné po pripojení pokladnice k počítaču káblom opäť preniesť do počítača. Z týchto údajov je možné vytvoriť výdajku zo skladu.

Zoznam fiskálnych tlačiarní:
Od firmy ELCOM, s.r.o. Prešov ELCOM Efox Fiscal Printer
(www.elcom.sk) ELCOM Mini EFox Fiscal Printer
F EURO 500 FP
Od firmy VAROS Trade, s.r.o. Banská Bystrica VAROS FM 4000 Fiscal Printer
(www.varos.sk)