Sledovanie obratu v časti B.3 KV DPH

Ak ste na dokladoch smerujúcich do oddielu B.3 dosiahli hodnotu DPH 3 000 EUR a viac, program kontroluje povinné údaje na dokladoch – zadaného partnera IČ DPH. Ak tento údaj na niektorých dokladoch chýba, nie je možné vytvoriť uzávierku DPH. Pri uzávierke DPH program automaticky skontroluje výšku odpočítanej dane.

Výšku obratu v oddieli KV DPH B3 na účte 343 zistíme cez enu Prehľady – Kniha analytickej evidencie nasledovne:

  1. zvolíme si obdobie, za ktoré chceme zistiť obrat účtu 343,
  2. následne vyberieme konkrétny syntetický účet,
  3. cez Ďalšie filtre zadefinujeme Oddiel KV DPH B3.

Po stlačení Obnov sa nám zobrazia všetky doklady, ktoré spĺňajú vyššie zvolené kritérium. Zakliknutím tlačidla Súčty zistíme celkovú výšku obratu.

Na povinnosť mať na dokladoch smerujúcich do oddielu KV DPH B3 uvedeného  partnera a jeho IČ DPH         upozorní aj programová kontrola.

 

 

undefined-1