Správne zobrazovanie znakov v popiskách a formulároch

  1. Zobrazte ponuku Ovládací panel – pomocou pravého tlačidla na myši klikneme na ponuku štart v ľavom spodnom rohu obrazovky a zvolíme možnosť Ovládací panel.
  2. Vyberte položku Hodiny, jazyk a oblasť.


  3. Vyberte položku Zmena umiestnenia.


  4. Vyberte v ponuke Formát: položku Slovak, v ďalšej karte vyberte v ponuke Domáca adresa: položku Slovensko.

  5. Prekliknite sa na Správa a následne kliknite na Zmeniť miestne nastavenia systému…

  6. Vyberte Slovenčina (Slovensko), potvrďte


  7. Ak vás počítač vyzve na reštart, urobte tak.

undefined-1