Stáva sa vám, že sa nedá otvoriť databáza? Ak pracujete v siete, tak si pozrite toto nastavenie

Návod na zabránenie automatického vypínania sieťového adaptéra

1. Pravým tlačidlom myši klikneme na Tento počítač a zvolíme možnosť

2. V ľavej časti vyberieme Správca zariadení. Ak sa zobrazí upozornenie pre povolenie na túto akciu, potvrdíme ho.

3.  Zobrazí sa zoznam všetkých zariadení v počítači. Rozklikneme skupinu Sieťové adaptéry.

4. Môže sa tu nachádzať jeden alebo viac sieťových adaptérov, preto nasledujúce kroky vykonáme pre každý z nich.

5. Klikneme pravým tlačidlom myši na sieťový adaptér zo zoznamu a zvolíme možnosť Vlastnosti.

6. Nastavíme sa na záložku Správa napájania a vypneme „Povoliť počítaču ušetriť energiu vypnutím tohto zariadenia“

undefined-1