Starostlivosť o dieťa – dovolenka

Zamestnanec, ktorý ešte nedovŕšil 33 rokov a trvalo sa stará o dieťa, má nárok na 5 týždňovú základnú výmeru dovolenky. Ak sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky mu patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.

Kedy program zohľadní vyšší nárok?

V Personalistike na karte Rodinné údaje zadáte na záložke Starostlivosť o dieťa – dovolenka, obdobie starostlivosti o dieťa. OLYMP automaticky zohľadní zamestnancovi vyšší nárok na dovolenku, na karte Mzdové údaje.

V prípade, že sa zamestnanec začne alebo prestane starať o dieťa v priebehu roka, program podľa zadaného dátumu pomerne prepočíta rozsah zvýšenej dovolenky. Prepočet nároku na dovolenku pri starostlivosti o dieťa je nastavený od roku 2022.

Pracovný pomer vznikol 01. 02. 2021. Zamestnanec pracuje od pondelka do piatku a má 27 rokov. Dňa 26. 01. 2022 písomne oznámi zamestnávateľovi, že sa trvale stará o dieťa. Aký bude nárok na dovolenku na rok 2022 za predpokladu, že odpracuje celý rok?

Základná výmera dovolenky 4 týždne

Počet kalendárnych dní starostlivosti o dieťa (26. 01. – 31. 12. 2022) = 340 dní

Alikvotizačný pomer = 340 dní starostlivosť/365 kalendárnych dní v roku

Zvýšený nárok na dovolenku = (4 týždne) + (1 týždeň zvýšenie x alikvotizačný pomer) = (4 týždne x 5 dní) + [(1 týždeň x 5 dní) x alikvotizačný pomer] = 20 dní + [5 x 340/365] = 20 dní + 4,657534 dňa = 20 dní + 4,5 dňa = 24,5 dňa.

Zamestnanec bude mať nárok na dovolenku 24,5 dňa.

V prípade, že nechcete, aby program pomerne prepočítaval rozsah dovolenky podľa obdobia starostlivosti o dieťa v priebehu roka zadaného na karte Rodinné údaje, cez Organizácia – Podnik – Nastavenia – označte Priznať dovolenku za dieťa v plnom rozsahu.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        26.01.2022