Stupeň náročnosti práce

Potrebujete zamestnancovi zmeniť alebo pridať stupeň náročnosti práce? Od novej verzie prišla zmena v podobe zadávania týchto údajov.

Nový zamestnanec

Ak ste prijali nového zamestnanca, stupeň náročnosti práce je potrebné vyplniť pri zadávaní nového pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

Starý zamestnanec

Potrebujete zmeniť stupeň náročnosti práce u zamestnanca, ktorý už u vás pracuje? V tomto prípade vytvoríte Zmenu pracovnej zmluvy Personalistike na karte Pracovné pomery, kde vyplníte nový stupeň náročnosti práce.

Kontrola stupňa náročnosti práce

To do akého stupňa náročnosti práce je zamestnanec zaradený vidíte priamo v hlavnej evidencii Personalistikastĺpci Stupeň náročnosti.

Stĺpec Stupeň náročnosti práce v Personalistike je možné podľa potreby presunúť kliknutím myšou na záhlavie stĺpca a následným potiahnutím požadovaným smerom.

Prípadne si stupeň náročnosti práce overíte na dokumente Zoznam pracovníkov podľa stupňa náročnosti práce ( Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov).

otvorit_v_pdf-png-Nov-16-2023-08-02-59-9427-AM

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.      27.8.2019