Tlač cenovky so zobrazením ceny za základnú mernú jednotku

Aby si mohol Váš zákazník jednoducho porovnať ceny viacerých tovarov rovnakého sortimentu, môžete mu vytlačiť cenovky v cenou v základnej mernej jednotke. V Omege v menu Sklad – Skladové karty je možné priamo na konkrétnych skladových kartách v záložke Karta – Merná jednotka pre jednotkovú cenu zadať základnú mernú jednotku daného sortimentu a uviesť Počet mernej jednotky. Napríklad na kartu s názvom Jogurt BIELY 125 ml, ktorý vedieme na sklade v kusoch, zadáme Mernú jednotku pre jednotkovú cenu L (liter) a do poľa Počet mernej jednotky uviedieme 0,125 (použijeme výpočet 125 : 1000 = 0,125). Keď je cena 125 ml jogurtu 0,50 EUR, na cenovke sa bude cena za liter zobrazovať v hodnote 4 EUR.

Pre tlač takýchto cenoviek použijeme zostavu Cenovky v duálnom zobrazení s jednotkovou cenou.