Tlač loga, pečiatky a podpisu

V programe OMEGA si vieme pri tlači dokladov z Fakturácie vytlačiť aj naše logo, pečiatku prípadne podpis.

Pred samotnou tlačou je potrebné ich naimportovať do programu cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje.

Logo importujeme prostredníctvom tlačidla ,,Importuj logo zo súboru“. Softvér OMEGA podporuje všetky bežné grafické formáty (napr. BMP, GIF, JPG, ICO, WMF…). Tlačiť ho môžeme vo výstupných zostavách dvoma spôsobmi:

  1. prispôsobením rozmerov obrázka výstupnej zostave alebo
  2. zachovaním pôvodných rozmerov.

Prvý spôsob tlače odporúčame  používať v prípade, ak má zdrojový obrázok väčšie rozmery. Výstupná zostava tak dosahuje vyššiu kvalitu pri tlači.  Druhý spôsob používame pri obrázkoch neštandardných rozmerov (viac ako 7cm x 2cm). V oboch prípadoch by veľkosť obrázku nemala presiahnuť 5MB.

 

Pri importe pečiatky a podpisu postupujeme rovnako ako pri importovaní loga. Pred importovaním pečiatky a podpisu zvolíme voľbu Firma alebo Užívateľ. Označením voľby Firma nastavíme tlač pečiatky alebo podpisu spoločne pre celú firmu. Označením voľby Užívateľ budeme tlačiť pečiatku alebo podpis prihláseného užívateľa.

Pred tlačou výstupných zostáv je potrebné cez tlačidlo Nastavenie zapnúť voľbu Tlačiť logo, podpis, pečiatku.

undefined-1