Triedenie stavieb do adresárov

V zozname zákaziek máte možnosť roztriediť si jednotlivé zákazky do ľubovolných adresárov, aby ste vedeli efektívnejšie pracovať. Takéto triedenie môžete zvoliť napríklad podľa obdobia, alebo toho či je stavba dokončená, rozpracovaná a podobne.

 

Adresár si vytvoríte v Zozname zákaziek na záložke Štruktúra stavby, spustením ikony Vytvor adresár.

 

Zobrazí sa okno, kde do textového políčka zadáte názov vytváraného adresára a potvrdíte

tlačidlom OK. Adresár môže obsahovať aj ďalšie pod-adresáre, ktoré si viete vytvoriť totožným spôsobom.

 

 

Po vytvorení potrebných adresárov si v Zozname zákaziek spustíte dvojoknové zobrazenie, kde v jednom okne budete nastavený na adresár, do ktorého chcete stavbu presunúť a v druhom okne sa kurzorom nastavíte na požadovanú stavbu. Pomocou funkcie Presuň sa dané stavby premiestnia do požadovaného adresára.

Dôležitá informácia! Adresár viete vytvoriť aj priamo v dátovom umiestnetní cestou C:\CenkrosData\Zákazky, kde štandardnou formou kopírovania a vkladania si prenesiete potrebné zákazky.