Tuzemské samozdanenie – zápis faktúry do ALFY plus

Ste platiteľ DPH a vystavujete faktúru, napríklad za stavebné práce, inému platiteľovi DPH? Na faktúre v takom prípade použijete nulovú sadzbu DPH a uvediete povinný text Prenos daňovej povinnosti.

Nulová sadzba DPH

V ALFE plus s platným Balíkom podpory si faktúry stiahnete cez Evidencie – Pohľadávky pomocou tlačidla Import dokladov – Import faktúr a predfaktúr z KROS Fakturácie.

Pred importom faktúr stačí vybrať do akého stĺpca peňažného denníka pohľadávka patrí.

Import faktúr a predfaktúr z KROS Fakturácie

Faktúra za stavebné práce bude naimportovaná s typom dokladu – Faktúra – Tuzemský prenos daňovej povinnosti – § 69, v 0 % sadzbe DPH, s riadkom DPH O.

Pohľadávka - Oprav

Tip: Naimportované faktúry zapíšete hromadne do evidencie DPH pomocou tlačidla Zapíš do DPH.

Evidencia DPH