Vo výstupe nemám očíslované strany. Kde sa dá v programe nastaviť automatické číslovanie strán?

Vo formulári Nastavenia prejdite na záložku Výstup. Tam nájdete tlačítko Nastavenie hlavičky, päty a číslovania.

V záložke Ostatné strany si v nastaveniach päty zvolíte číslovanie.