Vyhľadávanie Katastrálneho územia v rozbaľovacom menu sa mi zdá zdĺhave. Dá sa KÚ vyhľadávať aj iným spôsobom?

Áno. Do rozbaľovacieho menu Katastrálne územie môžete aj písať. Postupným zadávaním písmen sa Vám výber katastrálnych území zužuje.