Vyhľadanie a zlúčenie duplicít v skladových kartách

Vznikli Vám počas práce s evidenciou skladu duplicitné skladové položky? Aj keď sa duplicitné položky nachádzajú v pohyboch skladu a dokladoch fakturácie, je možné sa ich jednoducho zbaviť. Slúži na to funkcia Vyhľadaj duplicity v skladových kartách.

Táto funkcia sa nachádza v menu Sklad – Skladové karty pod záložkou Funkcie – Ďalšie funkciea pomocou nej je možné vyhľadať a zlúčiť duplicity skladových kariet. Po potvrdení tejto voľby sa zobrazí formulár, v ktorom je potrebné zvoliť kritéria pre vyhľadanie duplicít na sklade.

V zobrazenom okne je potrebné zadať podľa akých kritérií majú byť duplicitné skladové karty vyhľadané. Zároveň je potrebné zvoliť, či má program duplicity hľadať vo vybranom sklade, alebo vo všetkých skladoch (duplicity budú vyhľadané vždy v rámci jednotlivých skladov).

Po zadaní kritérií pre vyhľadanie duplicitných skladových kariet je potrebné potvrdiť tlačidlo Ďalej, ktoré sa nachádza v spodnej časti formulára. V ďalšom kroku sa zobrazí okno, v ktorom program zobrazí nájdené duplicitné skladové karty.

  • V ľavej časti okna budú zobrazené skupiny s duplicitnými položkami.
  • V pravej časti okna budú zobrazené duplicitné skladové karty konkrétnej skupiny.

Potvrdením tlačidla Zlúčiť sa zlúčia zobrazené skladové karty (v pravej časti formulára) aj s ich pohybmi do tej karty, ktorá je vybraná. Do zoznamu je možné pridať ďalšie karty alebo ľubovoľnú odobrať. Potvrdením tlačidla Opraviť je možné opraviť duplicitný údaj na skladovej karte. Potvrdením tlačidla Vymazať je možné kartu, ktorá neobsahuje žiaden pohyb, vymazať.

TIP: Zlúčenie duplicitných položiek je nenávratná operácia, preto odporúčame pred odstránením duplicitných záznamov vytvoriť archív údajov pre možnosť návratu k pôvodným dátam.