Vysporiadanie RZZP, ak už zamestnanec nie je v pracovnom vzťahu

Ak už zamestnanec nie je v pracovnom vzťahu, vysporiadanie preplatku/nedoplatku za zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej RZZP) rieši príslušná zdravotná poisťovňa.

Preplatok/nedoplatok, ktorý vznikol zamestnávateľovi za zamestnanca, ktorý už nie je v pracovnom vzťahu, sa môže vysporiadať dvomi spôsobmi:

1. Vygenerujete výplatu zamestnancovi aj napriek tomu, že už nemá pracovný vzťah. V prípade, že zamestnanca nevidíte v evidencii Výpočet miezd, stačí na paneli Zobrazenie zvoliť Položky všetky.


Do vygenerovanej výplaty pridáte výsledok z RZZP na záložke Zrážky. Názov zrážky zvolíte - zúčtovanie zdravotného poistenia a vyberiete poisťovňu.

Ak bol celkový výsledok z RZZP nedoplatok, tento postup zabezpečí, že sa automaticky pridá RZZP aj do prevodného príkazu.

Evidovaním cez výplatu sa zároveň suma preplatku/nedoplatku z RZZP za organizáciu zobrazí aj na dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo a v exporte pre účtovníctvo.


2. Výsledok RZZP nezadáte do OLYMPU, ale preplatok/nedoplatok zaevidujete len vo svojom  účtovníctve. V tomto prípade je potrebné nedoplatok odviesť individuálne.

otvorit_v_pdf-png-Jan-09-2024-02-37-49-6815-PM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   11.09.2023