Vystavenie faktúry v systéme ONE STOP SHOP

Registrovali ste sa do systému One Stop Shop? Ako správne vystavíte faktúru za tovar predaný cez eshop alebo za služby zákazníkom v EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH?

Cez Nastavenia v časti Firma si v Základných údajoch zakliknite voľbu Osobitná úprava dane OSS.

Nastavenia OSS

Pri vystavení faktúry pre odberateľa bez IČ DPH bude automaticky zapnuté OSS. Dôležité je, aby bol štát na partnerovi v KROS Fakturácií zadaný rovnako ako v číselníku OMEGY (v našom prípade Česko).

Voľba OSS

Na položke zadajte hodnotu DPH, v ktorej vystavujete faktúru.

DPH OSS

Po stiahnutí faktúry do OMEGY bude doklad rozúčtovaný s použitou sadzbou DPH a typmi súm so smerovaním do Daňového priznania OSS.

Zaúčtovanie OSS

V záložke Evidencia DPH si môžete, v prípade potreby, upraviť Smerovanie OSS do príslušného oddielu.

Evidencia DPH OSS