Vystavenie faktúry za kovový šrot

Daňovník – platiteľ DPH odberateľovi, ktorý je rovnako platiteľ DPH vystavil faktúru za kovový šrot v sume 1 200 eur.

 

Vystavenie faktúry 

  • Vytvorte novú faktúru,  vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
  • typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemský prenos daňovej povinnosti – 69 a vyplňte predmet fakturácie,
  • pridajte fakturovanú položku,
  • percento DPH je 0%, stĺpec PD vyberte Príjem za tovar a Riadok DPH je O.

  • Na záložke Texty v časti Záver doplňte povinnú slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“ a faktúru uložte.
  • Vo formulári DPH na záložke Zápis do DPH zmeňte oddiel KV DPH kliknutím na Oprav. Oddiel KV DPH vyberte Nevstupuje do KV,
  • doplnený formulár uložte.