Vytvorenie zahraničného cestovného príkazu

Dňa 5.9.2023 išiel podnikateľ na služobnú cestu zo Žiliny do Ostravy firemným autom. Do Českej republiky prešiel cez hraničný prechod Makov. Na Slovensko sa vrátil 6.9.2023. Cena za ubytovanie bola 1 000 CZK, v rámci ubytovania boli poskytnuté aj raňajky.

Vytvorenie zahraničného CP

 • Z hlavného menu vyberte Evidencie - Cestovné príkazy a pridajte nový cestovný príkaz,
 • v časti Všeobecné údaje vyplňte polia Osoba a Účel,
 • zakliknite voľbu Zahraničný CP, čím sa automaticky zobrazí Podrobný cestovný príkaz.

Prvý úsek cesty Žilina – Makov

 • Pridajte prvý úsek,
 • v časti Použitý dopravný prostriedok vyberte konkrétne vozidlo,
 • vyplňte Začiatok (Žilina) a Koniec úseku (Makov), Dátum a Čas,
 • v poli Štát je uvedené Slovenská republika,
 • voľba Prvý úsek pracovnej cesty bude automaticky zakliknutá,
 • v poli Vzdialenosť je automaticky doplnený počet prejdených kilometrov,
 • pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek cesty Makov - Ostrava

 • Miesto (Makov), Dátum a Čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku,
 • doplňte Miesto (Ostrava), Dátum a Čas pre koniec druhého úseku,
 • v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej cez hraničný prechod vstupujete, v tomto prípade Česko,
 • v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 • formulár uložte tlačidlom OK a Pridaj.

Tretí úsek cesty Ostrava - Makov

 • Miesto (Ostrava), Dátum a Čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku,
 • doplňte Miesto (Makov), Dátum a Čas pre koniec tretieho úseku,
 • v poli Štát je uvedené Česko,
 • v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov.

 • Na záložke Výdavky v časti Ubytovanie doplňte sumu 1 000 CZK.

 • Na záložke Krátenie stravného zakliknite voľbu Krátenie za bezplatne poskytnuté raňajky,
 • formulár uložte tlačidlom OK a Pridaj.

Posledný úsek cesty Makov – Žilina

 • Miesto (Makov), Dátum a Čas začiatku posledného úseku program doplní automaticky z konca predchádzajúceho úseku,
 • vyplňte Miesto (Žilina), Dátum a Čas pre koniec posledného úseku,
 • v poli Štát vyberte Slovenská republika,
 • v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

 • Cestovný príkaz prepočítajte pomocou tlačidla Prepočítaj cestovný príkaz,
 • na záložke Vyúčtovanie a náhrady skontrolujte vypočítané náhrady. Údaje je možné zobraziť Sumárne, Iba výdavky alebo Iba cest. náhrady.

 • Na záložke Príkaz na vyslanie vyplňte poskytnutý preddavok, ktorý pri zahraničnej služobnej ceste stanovuje zákon ako povinnosť.

 • Údaje ako Dátum vyslania na služobnú cestu, Štát a Miesto výkonu práce, vyplňte na záložke Ďalšie údaje,
 • vytvorený cestovný príkaz uložte tlačidlom OK.

V prípade, že evidujete knihu jázd, cestovný príkaz vytvorte kliknutím na Import z evidencie jázd.