Vzájomné vysporiadanie došlej faktúry a došlého dobropisuVzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov využijete v prípade, ak máte voči jednému partnerovi pohľadávky a zároveň aj záväzky. Vtedy namiesto úhrady dokladov môžete po vzájomnej dohode využiť vzájomné započítanie dokladov. Ide o uzávierkovú operáciu, ktorá sa v peňažnom denníku účtuje k dátumu 31.12.

 

Zápočet dokladov môžete vytvoriť medzi:

  • vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
  • vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
  • došlou faktúrou a došlým dobropisom.

 

Od dodávateľa ste prijali došlú faktúru za tovar v sume 1 328,60 eur s DPH, ktorú ste zaevidovali do záväzkov. Časť tovaru ste reklamovali a na túto sumu Vám dodávateľ zaslal dobropis v sume – 500 eur s DPH. Došlý dobropis rovnako evidujete v záväzkoch.

Vzájomný zápočet vytvoríte cez Evidencie – Zápočet pohľadávok/záväzkov

  • pomocou Pridaj vytvorte nový zápočet,
  • vyberte Partnera, s ktorým ste sa dohodli na započítaní dokladov, vyplňte dátum vyhotovenia zápočtu,
  • cez Pridaj záväzok vyberte zo záväzkov došlú faktúru. Po uložení opäť kliknite na Pridaj záväzok a vyberte došlý dobropis,
  • po výbere dokladov je v spodnej časti formulára zobrazená Započítaná suma a suma, ktorá Zostáva uhradiť partnerovi.