Zaevidovanie došlej faktúry od spoločnosti ALZA

Mesačný platiteľ DPH dostal faktúru v sume 750 eur od spoločnosti Alza CZ.  Spoločnosť má pridelené slovenské IČ DPH, na faktúre je použitá nulová sadzba DPH a uvedená informácia o prenose daňovej povinnosti.

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch

  • Pridajte nový záväzok a vyplňte číslo, partnera a dátumy,
  • Typ dokladu vyberte Faktúra – § 69 ods. 2,9-12 a doplňte sumu.
  • Vyberte Stĺpec PD, prípadne doplňte členenie a záväzok uložte.
  • Vo formulári DPH sú doplnené riadky DPH pre „tuzemské samozdanenie“ 09/10 a 19B – oddiel KV B1.

 

 

Ak spoločnosť Alza zašle faktúru s českým IČ DPH a s prenosom daňovej povinnosti, faktúru za nadobudnutie tovaru zaevidujete v záväzkoch s typom dokladu Faktúra – EÚ tovar. Vo formulári DPH budú doplnené riadky DPH pre „zahraničné samozdanenie“ 07/08  a 19C.