Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti od 01. júla 2022

Už od 01. 07. 2022 majú obchodníci povinnosť zaokrúhľovať ceny tovarov a služieb platených kupujúcim v hotovosti, t. j. mincami a bankovkami platnej meny, na 5 eurocentov. Ako sa táto legislatívna zmena prejaví pri Vašej práci s programom OMEGA? Všetky pomôcky nájdete tu:

eKasa – štandardný predaj s napojením na softvér

eKasa – zaokrúhľovanie dennej tržby

Storno nákupu v hotovosti

Daňový výdavky na PHL formou paušálnych výdavkov

Sumárny doklad

Účtovanie poskytnutých preddavkov v hotovosti

Účtovanie prijatých preddavkov v hotovosti

Úhrada DF a inkaso OF v hotovosti

VPD – výdaj doklad s DPH