Zlepšite ešte viac komunikáciu s klientom

Potešilo Vás včasné inkaso za faktúru? Teraz aj priamo z aplikácie môžete svojho klienta oceniť a za úhradu mu poďakovať.

Pri uhradených faktúrach automaticky pribudne možnosť Poslať poďakovanie. Funkcia je prístupná iba pri faktúrach s kladnou sumou, ktoré majú príznak Uhradená.

V ponúknutej predlohe mailu si môžete, v prípade potreby,  zmeniť mailovú adresu či upraviť text.

Tip: Ak máte mailovú adresu uvedenú k danému partnerovi v číselníku partnerov, dotiahne sa do predlohy mailu automaticky. 

Cez ikonu ozubeného kolieska pri voľbe Text mailu si pridáte a predvolíte svoje vlastné poďakovanie, podľa potreby aj s prekladom do cudzieho jazyka.

V prípade faktúry v cudzom jazyku sa naša predloha textu s poďakovaním automaticky zobrazí v danom jazyku.