Zobrazenie a presúvanie stĺpcov v evidenciách

 

V Alfe plus môžete zobraziť rôzne stĺpce, ktoré potrebujete vidieť pri vstupe do konkrétnej evidencie. Stĺpce, ktoré nevyužívate môžete naopak vypnúť.

Zobrazenie stĺpca Partneri v peňažnom denníku.

  • V zozname zaúčtovaných dokladov kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Výber stĺpcov,
  • stĺpce, ktoré sú zakliknuté sú už v evidencii zobrazené, v prípade potreby ich môžete vypnúť,
  • zakliknite Partner a formulár uložte tlačidlom OK,
  • stĺpec Partner bude v peňažnom denníku zobrazený. 

 

Môže sa stať, že zobrazené stĺpce v evidencii chcete presunúť na iné miesto, ako je miesto nastavené programom.

Vyhľadajte konkrétny stĺpec, ktorý chcete presunúť a kliknite naň ľavým tlačidlom myši, ktoré stále držte. Týmto spôsobom presuňte stĺpec na ľubovoľné miesto, kde stĺpec chcete mať zobrazený.

Rovnakým spôsobom môžete presúvať stĺpce vo všetkých evidenciách v programe.