Zobrazenie položiek použitých pre výpočet prirážky

Pri rozpočtovaní a používaní prírážok sa môže stať že neviete presne určiť z čoho je prirážka počítaná. Ak chcete v otvorenom rozpočte zistiť, z ktorých položiek je počítané množstvo prirážky, môžete na to využiť funkciu Položky pre výpočet prirážky.

Funkciu spustíte v Rozpočte zo záložky Nástroje, Položky pre výpočet prirážky.  Pred spustením funkcie je potrebné nastaviť sa na požadovanú prirážku a následne sa v rozpočte označia všetky položky, z ktorých je počítané množstvo aktuálnej prirážky.

 

Pozor! Funkciu Položky pre výpočet prirážky je možné použiť iba na položkách, ktoré sú definované ako prirážky. V opačnom prípade vyskočí upozornenie, že položka na ktorej ste spustili funkciu nieje prirážka.