Zostatok lekára

Medzi dôležité osobné prekážky v práci patrí vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca a sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia.

Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení evidujete v OLYMPE prostredníctvom zložky mzdy 361 vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca. Pokiaľ zamestnanec sprevádza do zdravotníckeho zariadenia rodinného príslušníka, použijete zložku mzdy 362 sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zariadenia.

Nárok, čerpanie a zostatok lekára jednotlivých zamestnancov si môžete pozrieť cez Tlač – Tlač – Evidencia pracovnej doby – Počet hodín v zdravotníckom zariadení.

 

Ak si zamestnanec vyčerpá 7 dní v kalendárnom roku, ďalšiu návštevu lekára evidujete ZM A15 – prac. voľno zákonné (neplatené). Výnimkou sú lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, vtedy evidujete návštevu lekára ZM 360 osobné prekážky platené priemerom (paragraf).“

 

Zamestnanec si môže skontrolovať zostatky lekára/sprievod, ak používate výplatnú pásku farebný formát.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              17.09.2021