Zrážka nariadená súdom

Potrebujete zamestnancovi zaevidovať exekúciu? V Personalistike zamestnanca na karte Zrážky stlačíte Pridaj a do Názvu napíšete zrážka nariadená súdom. Následne sa zobrazí formulár, kde je potrebné vyplniť jednotlivé polia.

obr1-1Pri generovaní výplaty vypočíta program exekučnú zrážku podľa zákonom stanovených pravidiel, bez potreby ďalšieho zásahu.

 

image-png-Sep-13-2023-06-58-52-9621-AMInformácie o jednotlivých tretinách ako aj o poradí uspokojovania jednotlivých pohľadávok nájdete v OLYMPE vo verzii Profesionál/Biznis/Profi vo vypočítanej exekučnej zrážke cez pole Výpočet.

image-png-Sep-13-2023-06-58-52-9621-AM

Ako podklad pre zistenie sumy, ktorá bola už zamestnancovi zrazená a zistenie aktuálneho zostatku exekučnej zrážky, slúži dokument Rekapitulácia zrazených pohľadávok (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok).

image-png-Sep-13-2023-06-58-52-9621-AM

V prípade, že potrebujete zamestnancovi vrátiť navyše zrazenú sumu na exekúciu, môžete tak urobiť prostredníctvom pridania zrážky nariadenej súdom s rovnakým Popisom. Spôsob výpočtu zvolíte čiastka a sumu, ktorú vraciate, zadáte záporným znamienkom. Vzhľadom na to, že exekúcia je už splatená, ukončite ju aj v Personalistike na karte Zrážky. 

 

otvorit_v_pdf-png-Nov-16-2023-08-02-59-9427-AM

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 28.08.2023