Zrušenie prihlásenia

Ak zamestnávateľ prihlásil do Sociálnej a zdravotnej poisťovne zamestnanca, ktorý nenastúpil v dohodnutý deň do práce, túto skutočnosť je potrebné poisťovniam oznámiť.

Do Sociálnej poisťovne je potrebné zaslať Registračný list fyzickej osoby – typ zrušenie prihlásenia. Do príslušnej zdravotnej poisťovne je potrebné stornovať prihlásenie zamestnanca prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného kódom 2 X
(u dohodára 2D X).

Zamestnávateľ prihlásil zamestnanca s pracovným pomerom do SP a ZP k 1.12.2022. Zamestnanec však dohodnutý deň nenastúpil do pracovného pomeru. Aké sú oznamovacie povinnosti zamestnávateľa?

Zrušenie prihlásenia do SP:

V elektronickej forme vykonáte voľbou EXPORTY – Sociálna poisťovňa – Registračné listy FO:

V papierovej forme vytlačíte zrušenie prihlásenia po označení voľby „zobraz náhľad“:

Storno prihlášky do ZP:

V elektronickej forme vytvoríte voľbou EXPORTY – Zdravotné poisťovne – Storno prihlášky a odhlášky:

V papierovej forme vytlačíte voľbou TLAČ – Tlač – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne – Podklady pre Storno prihlášky a odhlášky do ZP:

Po stornovaní prihlásenia pracovný pomer evidovaný v Personalistike (Pracovné pomery – Pracovný pomer) je potrebné vymazať. Rovnako vymažte aj zdravotnú poisťovňu z karty Zdravotné poistenie – Vznik a zánik ZP.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         28.11.2022